1. Головна
  2. /
  3. Соціально-психологічна служба

Соціально-психологічна служба

Вас вітає соціально-психологічна служба Бериславського закладу повної загальної середньої освіти №3

Соціально-психологічна служба – це спільна діяльність психолога та соціального педагога.

       Мета служби полягає у забезпеченні доступної та своєчасної кваліфікованої соціально-психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу та у створенні сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки учнів.

     Основними завданнями  соціально-психологічної служби є:

  1. Оптимізація навчально-виховного процессу;
  2. Поліпшення психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективах;
  3. Профілактика негативних соціальних явищ та пропаганда здорового способу життя;
  4.  Соціально-психологічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  5. Профілактика деліквентної та двіантної поведінки;
  6. Профілактика насилля та жорстокого поводження;
  7. Робота щодо розвитку соціально-психологічних компетенцій учнів

Практичний психолог – фахівець, який надає психологічну допомогу в ситуаціях, що вимагають психологічного втручання з використанням спеціальних знань і технологій.Практичний психолог досліджує психологічні аспекти  та особливості особистості, її розвитку, становлення, взаємодії з оточуючими за допомогою психодіагностичних методик, спостережень, анамнезу. Практичний психолог розробляє, апробує та впроваджує корекційно-розвивальні програми для учнів, педагогічних працівників, батьків. Практичний психолог контролює дотримання психогігієнічних умов навчання і розвитку дітей в освітніх установах і сім’ї, забезпечення гармонійного, психічного розвитку та формування особистості дітей, елімінування несприятливих психологічних факторів в освітньому середовищі, сім’ї. Практичний психолог забезпечує умови оптимального переходу дітей на наступну вікову ступінь, попередження можливих ускладнень у психічному розвитку і становленні особистості учнів  в процесі безперервної соціалізації;Практичний психолог активно взаємодіє з учнями та педагогічними працівниками, що забезпечує психічний розвиток і становлення особистості дітей.Практичний психолог реалізує  індивідуально-орієнтовані заходи по зниженню або усуненню відхилень у психічному, моральному розвитку учнів.Практичний психолог консультує батьків з питань виховання, сімейних і міжособистісних взаємодій; представників інших служб та державних органів, які звертаються в освітній заклад з питаннями, пов’язаними з розвитком дітей, з проблем вікових та індивідуальних особливостей психічного, особистісного розвитку молоді. Практичний психолог сприяє отриманню педагогічними працівниками своєчасної інформації про індивідуально-психологічні особливості учнів, динаміку процесу розвитку, необхідної для надання психолого-педагогічної допомоги. 

Соціальний педагог – це спеціаліст, який покликаний об’єднати зусилля сім’ї, навчального закладу, громадськості для надання допомоги дитині.Соціальний педагог організовує виховну роботу в колективі, яка направлена на формування загальної культури особистості, поваги до навколишнього середовища,адаптацію особи до життя в суспільстві. Він вивчає соціально-психологічні особливості учнів та їх мікросередовище, умови життя, виявляє інтереси та потреби, труднощі та проблеми, конфліктні ситуації, відхилення у поведінці та своєчасно надає соціальну допомогу та підтримку, виступає посередником між учнем та навчальним закладом, сім’єю, соціумом та органами влади.Соціальний педагог сприяє реалізації прав та свобод учнів, створенню комфортної та безпечної обстановки, забезпеченню охорони їх життя та здоров’я.Соціальний педагог взаємодіє з педагогічними працівниками, батьками (або особами, які їх замінюють), спеціалістами соціальних служб для надання допомоги учням, що потребують опіки та піклування, мають обмежені фізичні можливості, а також сім’ям, які потрапили в складні життєві обставини.Соціальний педагог бере участь у розробці, затвердженні та реалізації освітніх програм та несе відповідальність за якість їх виконання в межах своєї компетенції.Соціальний педагог в організації своєї роботи віддає перевагу створенню здорового мікроклімату в колективі, гуманізації міжособистісних відносин, сприяє реалізації здібностей кожного, захисту інтересів учнів, організації дозвілля, включенню в соціальну корисну діяльність, вивчає проблеми учнів та педагогічних працівників та сприяє їх вирішенню.Соціальний педагог підтримує постійний зв’язок з сім’ями учнів. Особлива увага приділяється проблемам захисту дитини від батьківської жорстокості.Соціальний педагог координує роботу педагогічного колективу з важкими дітьми, з соціальним мікросередовищем та громадськістю. Він періодично інформує педагогічний колектив про соціально-психологічний клімат у колективі, про кожного складного учня та про надання йому допомоги.

Людям із порушенням зору